Projekat je imao za cilj povećanje znanja građana i transparentnosti rada pravosudnih organa u našoj zemlji. To je učinjeno kroz pomenute dvije publikacije – Vodič kroz sudove i Vodič kroz krivični i građanski postupak.

Ideja o izradi Vodiča došla je iz činjenice da je znanje građana o crnogorskim sudovima i o postupcima koji se vode pred njima na niskom nivou. Vodiči će građanima pružiti jasnu sliku o postupcima koji se vode pred sudovima, čime će im zaštita njihovih prava pred sudovima postati jasnija. Iako su na prvom mjestu namijenjeni građanima, cilj je da Vodiči nađu svrhu i kod pojedinaca i institucija koji se profesionalno bave pravom, i tako postati korisna literatura onima čija je profesija vezana za pravosuđe.