„Jačanje vladavine prava i ljudskih prava u Crnoj Gori kroz osnaživanje žena i osoba sa invaliditetom pri korišćenju pristupa pravdi" je projekat koji je Udruženje sudija Crne Gore implementiralo u patnerstvu sa Centrom za ženska prava, a finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Osnovni cilj projekta je bio skretanje pažnje i osnaživanje ranjivih društvenih grupa u korišćenju besplatne pravne pomoći kao instrumenta kojim se ostvaruje Ustavno načelo da su svi građani pred sudom jednaki.

 

U okviru projekta organizovana su dva treninga i završna konferencija i izdate dvije publikacije – brošura o Besplatnoj pravnoj pomoći i Priručnik za advokate koji zastupaju žrtve nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Projekat je dobio dobre ocjene i od tadašnje Ambasadorke SAD, gospođe Su Kej Braun, koja je na zatvaranju projekta izrazila iskreno zadovoljstvo što je Udruženje pomoglo da zakoni ne ostanu samo "mrtvo slovo na papiru", već smo kroz aktivnosti iz ovog projekat značajno povećali svijest o važnosti instituta besplatne pravne pomoći i važnosti suzvijanja svih vrsta nasilja u porodici i nasilja na ženama. Oko 100 učesnika uzelo je aktivno učešće u projektu, dok je putem štampanih materijala projekat ispunio svoju svrhu.