„Jačanje vladavine prava i ljudskih prava u Crnoj Gori kroz osnaživanje žena i osoba sa invaliditetom pri korišćenju pristupa pravdi" je projekat koji je Udruženje sudija Crne Gore implementiralo u patnerstvu sa Centrom za ženska prava, a finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Osnovni cilj projekta je bio skretanje pažnje i osnaživanje ranjivih društvenih grupa u korišćenju besplatne pravne pomoći kao instrumenta kojim se ostvaruje Ustavno načelo da su svi građani pred sudom jednaki.

Opširnije...

Izrada VODIČA KROZ SUDOVE i VODIČA KROZ KRIVIČNI I GRAĐANSKI POSTUPAK je prvi projekat Uduženja sudija Crne Gore, finansiran od strane američke organizacije USAID.

Opširnije...