SPISAK PREDSTAVNIKA SUDOVA U SKUPŠTINI USCG

1. Natalija Filipović
2. Hasnija Simonović
3. Fadil Kardović
4. Svetlana Radošević
5. Nevenka Popović
6. Seka Piletić
7. Vesna Jočić
8. Miljana Pavlićević
9. Ranko Vukić
10. Dragan Vučićević
11. Nataša Sekulić
12. Mirjana Knežević
13. Zoran Radović
14. Danijela Vukčević
15. Milena Matović
16. Sanja Konatar
17. Ivan Adamović
18. Dubravka Popović
19. Jadranka Pavlović
20. Srđa Vujović
21. Srđan Klikovac
22. Momirka Tešić
23. Andrija Bojović
24. Dragan Babović
25. Aleksandra Leković
26. Srđan Kosanić
27. Mirsad Mujević
28. Amir Đokaj
29. Nina Radunović
30. Milovan Jovković
31. Andrija Marojević
32. Vidomir Bošković
33. Jelena Čabarkapa
34. Ljiljana Popović
35. Dragica Stojanović
36. Maja Živaljević
37. Nevenka Kovačević
38. Milorad Popović
39. Jelena Stanišić
40. Amra Grbović
41. Andrijana Bulatović