Skupština Udruženja sudija Crne Gore, na sjednici održanoj 17.12.1999 godine u Podgcrici, donijela jeNa osnovu člana 33. Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list RCG", br.27/99) Skupština Udruženja sudija Crne Gore, na sjednici održanoj 17.12.1999 godine u Podgcrici, donijela je


ODLUKA
o usaglašavanju organizacije i statusa Udruženja sudi ja Crne Gore sa Zakonom o nevladinim organizacijama


Član 1.

Udruženje sudijaCrne Gore je dobrovoljno, profesionalno i nestranačko udruženje, koje ima svojstvo pravnog lica, a upisuje se u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva za poslove uprave pod nazivom "Udruženje sudija Crne Gore Podgorica " . Sjedište Udruženja je u Podgorici, ulica Slobode broj 10.

Član 2.

Cilj Udruženja je da svojini djelovanjem doprinosi zaštiti nezavisnosti sudijske funkcije, unapređivanju društvenog položaja i ugleda nosilaca sudijske vlasti, stručnom usavršavanju, unapređenju pravne nauke i prakse.


Član 3.

Član Udruženja može biti sudija sudova u Republici Crnoj Gori, koji prihvata Statut Udruženja i ciljeve Udruženja

Članstvo u Udruženju se stiče potpisivanjem izjave; o prihvatanju Statuta Udruženja.


Član 4.

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine.


Član 5.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je GAVRILO CABARKAPA, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, sa adresom u Podgorici, Put JNA, Zabjelo 22.


PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE UDRUŽENJA SUDIJA
CRNE GORE,
Gavrilo Čabarkapa