IZVRŠNI ODBOR USCG
Broj:
Podgorica, 22.11.2010.godine


Izvršni odbor USCG na sjednici održanoj 29.10.2010. godine u Budvi, nakon Skupštine USCG u skladu sa zapisnikom sa skupštine USCG od 29.10.2010. godine i statutom USCG donio je

ODLUKU o prihvatanju Ustava međunarodnog udruženja sudija i pokretanje postupka prijema udruženja sudija Crne Gore

Zaključkom skupštine USCG od 29.10.2010. godine odlučeno je da se prihvati ustav međunarodnog udruženja sudija i pokrene postupak za prijem udruženja sudija Crne Crne Gore u ovo međunarodno udruženje.

PREDSJEDNIK IO USCG
Dragana Đuranović