Shodno prijedlogu iznesenom na redovnoj sjednici Skupštine Udruženja sudija Crne Gore i uzimajući u obzir činjenicu da sudije koje vrše funkciju u sudovima sa sjedištem u Podgorici imaju priliku da pod povoljnim uslovima riješe svoja stambena pitanja u zgradi koja je u izgradnji na dodijeljenom placu, Udruženje sudija Crne Gore je pokrenulo inicijativu kako bi se na isti ili sličan način riješile stambene potrebe sudija koje svoj poziv obavljaju u sudovima van Glavnog grada.

Iz analize obuhvaćene ovom inicijativom je utvrđeno da je zabrinjavajuće visok broj vršilaca sudija koje svoj poziv vrše van Podgorice a koji nemaju potpuno ili adekvatno riješeno stambeno pitanje. Po dostavljenim podacima, riješeno stambeno pitanje među navedenim sudijama ima svega oko trećina od ukupnog broja. Ova situacija dodatno dobija na ozbiljnosti i time što se mahom radi o sudijama koje imaju višedecenijski radni staž na mjestu vršilaca sudijskih funkcija. 

Kako bi se pristupilo prevazilaženju problema koji je uzet za osnov predmetne incijative, ista je upućena predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici, predsjedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću, ministru pravde Zoranu Pažinu i predsjedniku Sudskog savjeta Mladenu Vukčeviću.

Inicijativu za rješavanje stambenih potreba sudija koje svoju funkciju obavljaju u sudovima van Podgorice možete preuzeti OVDJE.