U petak 21.12.2018. godine objavljen je Izvještaj o stavovima sudija i tužilaca o stanju u pravosuđu, kao i o povjerenju građana u pravosuđe. Ovaj izvještaj je rezultat šeste anonimne ankete koja se jednom godišnje sprovodi među sudijama, tužiocima i građanima.


Ova aktivnost predstavlja nastavak istraživanja koje Udruženje sudija Crne Gore i Građanska alijansa realizuju od 2013. godine, a od 2015. godine i uz saradnju Udruženja državnih tužilaca Crne Gore. Ankete se sprovode u okviru mjere 1.1.5.6. iz Akcionog plana za Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava.

Ključni ciljevi istraživanja su obuhvatili:
1. Mjerenje stavova sudija, tužilaca i građana o stanju u pravosuđu;
2. Mjerenje efikasnosti sudskog postupka sa više aspekata;
3. Definisanje prioritetnih mjera za jačanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem;
4. Mjerenje problema u sudstvu po određenim indikatorima;
5. Mjerenje stepena informisanosti građana o njihovim pravima u sudskim postupcima.


Predmetni izvještaj možete preuzeti OVDJE.