Na redovnom sastanku Evropskog udruženja sudija i tužilaca MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) koji je održan u Sofiji 17. novembra 2018., jednoglasno je usvojen prijedlog da se za novog člana te međunarodne organizacije izabere Udruženje sudija Crne Gore.

Članstvo u MEDEL-u je plod dvogodišnje inicijative Udruženja sudija Crne Gore, koja je započeta statusom posmatrača i aktivnog učesnika u radu MEDEL-a.

MEDEL predstavlja jedno od najeminentnijih međunarodnih udruženja pravosudnih profesionalaca, koje svojim autoritetom i radom doprinosi modernizaciji i unapređenju pravosuđa u zemljama članicama. Od posebnog značaja je njihova savjetodavna uloga, kao i stručna podrška i pomoć pri rješavanju problema koji se tiču funkcionisanja pravosuđa.

Udruženje sudija Crne Gore je članstvom u MEDEL-u nastavilo sa jačanjem međunarodne saradnje, sa ciljem ostvarivanja što bržeg i kvalitetnijeg odnosa sa renimiranim međunarodnim organizacijama i istorodnim udruženjima nosilaca pravosudnih funkcija.

Učlanjenje Udruženja sudija Crne Gore u MEDEL je još jedan od dokaza da crnogorske sudje teže uspostavjanju savremenog, odgovornog i otvorenog sudstva, podspiješenog čvrstom saradnjom sa predstavnicima modernih pravnih sistema.