Sudski savjet Crne Gore je uvažio kao osnovanu inicijativu Udruženja sudija Crne Gore, koja je bila usmjerena ka rješavanju stambenih potreba crnogorskih sudija koje svoju funkciju vrše u sudovima van Glavnog grada. 

Opširnije...

Sava Mušikić, sudija Osnovnog suda u Nikšiću i delegat u skupštini USCG učestvovao je na sastanku MEDEL-a (Evropskog udruženja sudija i tužilaca), koji je održan 2. marta 2019. godine u Rimu. Ovo je prvi sastanak MEDEL-a na kojem je Udruženje sudija Crne Gore učestvovalo kao punopravan član te organizacije, nakon prijema u članstvo na jesen 2018. godine.

Opširnije...

Shodno prijedlogu iznesenom na redovnoj sjednici Skupštine Udruženja sudija Crne Gore i uzimajući u obzir činjenicu da sudije koje vrše funkciju u sudovima sa sjedištem u Podgorici imaju priliku da pod povoljnim uslovima riješe svoja stambena pitanja u zgradi koja je u izgradnji na dodijeljenom placu, Udruženje sudija Crne Gore je pokrenulo inicijativu kako bi se na isti ili sličan način riješile stambene potrebe sudija koje svoj poziv obavljaju u sudovima van Glavnog grada.

Opširnije...

Komisija za etički kodeks sudija i Komisija za etički kodeks državnih tužilaca na zajedničkoj sjednici su donijele smjernice kojima se dodatno unaprjeđuju etička pravila koja se odnose na crnogorske sudije i tužioce.

Usvojene smjernice se odnose na dozvoljene aktivnosti kojima se sudije/državni tužioci mogu baviti pored sudijske/tužilačke funkcije, na pitanje dozvoljene granice korišćenja naloga na društvenim mrežama sa aspekta profesionalne etike sudija i državnih tužilaca i na pitanje učešća sudija i državnih tužilaca u političkim aktivnostima sa aspekta principa nezavisnosti i nepristrasnosti.

Opširnije...

U petak 21.12.2018. godine objavljen je Izvještaj o stavovima sudija i tužilaca o stanju u pravosuđu, kao i o povjerenju građana u pravosuđe. Ovaj izvještaj je rezultat šeste anonimne ankete koja se jednom godišnje sprovodi među sudijama, tužiocima i građanima.


Ova aktivnost predstavlja nastavak istraživanja koje Udruženje sudija Crne Gore i Građanska alijansa realizuju od 2013. godine, a od 2015. godine i uz saradnju Udruženja državnih tužilaca Crne Gore. Ankete se sprovode u okviru mjere 1.1.5.6. iz Akcionog plana za Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava.

Opširnije...

Radna grupa Udruženja sudija Crne Gore, koju čine Dragica Stojanović, sutkinja Višeg suda za prekršaje, Maja Živaljević, sutkinja Suda za prekršaje u Podgorici i Milorad Popović, sudija Suda za prekršaje u Podgorici, izradila je prijedlog izmjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojima se želi postići ujednačavanje koeficijenata za obračun zarada svih crnogorskih sudija.

Opširnije...

Na redovnom sastanku Evropskog udruženja sudija i tužilaca MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) koji je održan u Sofiji 17. novembra 2018., jednoglasno je usvojen prijedlog da se za novog člana te međunarodne organizacije izabere Udruženje sudija Crne Gore.

Članstvo u MEDEL-u je plod dvogodišnje inicijative Udruženja sudija Crne Gore, koja je započeta statusom posmatrača i aktivnog učesnika u radu MEDEL-a.

Opširnije...

Evropsko udruženje sudija, kao dio Međunarodnog udruženja sudija, donijelo je zvanični stav u vezi sa ključnim problemima sa kojma se suočava crnogorsko pravosuđe.

Opširnije...

Na osnovu zahtjeva Udruženja sudija Crne Gore, Konsultativno vijeće Evropskih sudija je donijelo mišljenje o aktuelnim problemima sa kojima se suočava Sudski savjet Crne Gore.

Opširnije...